Obytné auto ITINEO - Životný štýl
PM740

NEWPM740
7.40m
Implant PM740

PJ740

NEWPJ740
7.40m
Implant PJ740

FC650

NEWFC650
6.55m
Implant FC650

MB700

MB700
6.99m
Implant MB700

JB700

JB700
6.99m
Implant JB700

SB700
6.99m
Implant SB700

SLB700

SLB700
6.99m
Implant SLB700

MB740

MB740
7.43m
Implant MB740

MC740

MC740
7.43m
Implant MC740

NEWJC740
7.43m
Implant JC740

SB740

SB740
7.43m
Implant SB740

NEWTC740
7.43m
Implant TC740

NÁŠ SLOVENSKÝ PREDAJCA

DOPRAVA PK S.R.O.

ROZALKY 2

902 01 PEZINOK
Tél : +421 905 616 947
karavanypk@gmail.comhttp://www.karavany-pozicovna.sk